Modisol Zonwering & Rolluiken
Modisol Zonwering & Rolluiken

Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Modisol Zonwering, gevestigd te Enkhuizen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 360.100.31 (hierna: ‘Modisol’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Modisol verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Modisol vraagt (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:

(a) klant wordt van Modisol;

(b) een reparatie laat uitvoeren door ons;

(c) een dienstverband aangaat;

(d) informatie opvraagt;

(e) leverancier wordt van Modisol.

 

1.2 Modisol verzamelt op deze wijze de volgende (persoons) gegevens:

(a) naam;

(b) adres;

(c) e-mailadres;

(d) telefoonnummer;

(e) bankrekeningnummer; indien van toepassing

(f) KvK-nummer. Indien van toepassing

 

1.3 Modisol gebruikt deze gegevens (mogelijk) om:

(a) orders te verwerken voor particulier en zakelijke klanten;

(b) (nieuws)brieven te verzenden aan particulier en zakelijke klanten;

(c) loonstroken te verzenden aan personeel;

(d) goederen te bestellen bij leveranciers;

 

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met Modisol via info@modisol.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Modisol persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die Modisol met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Modisol;

(e) het verzoek om alle persoonsgegevens te verwijderen.

 

3. DERDEN

3.1 Modisol zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of Modisol daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

4. BEWAARTERMIJN

4.1 Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van Modisol naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening en zolang de wet dat voorschrijft.

 

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

5.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

 

6. MELDING AAN BETROKKENE

6.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld,

indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

 

7. Cookies

7.1 Multisol maakt op haar website www.modisol.nl geen gebruik van cookies.

7.2 Op http://www.modisol.nl wordt gebruikt gemaakt van Google Analytics.

Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Door middel van het verzamelen van data via Google Analytics krijgt Modisol inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De cookies van Google worden na maximaal twee jaar verwijderd. Google deelt deze gegevens niet met derden. Lees hier het Privacy Statement van Google.

 

8. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

8.1 Modisol behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.

 

Opgemaakt d.d. 24 mei 2018  |  Directie Modisol Zonwering

 

Modisol Zonwering en Rolluiken

Prinsenstraat 5

1601 CR  ENKHUIZEN 

+31 (0)228 314764

info@modisol.nl

 

Naam*
Geslacht
Adres
Postcode/plaats*
Telefoonnummer
E-mailadres*
Datum en tijd*
Opmerking

Modisol Enkhuizen

Prinsenstraat 5, 1601 CR Enkhuizen
Klik hier voor de routebeschrijving
Bel voor een afspraak 0228 314 764
F E

Modisol

,
Bel voor een afspraak 020 6837 909
F E
Sitemap
webdesign door ipsis